Google מבחן המציאות של

האם Google מוריד דירוגים לאתרים שיש להם קישורים מאתרים ש-Google מסתייגת מהם? זה לא נראה הוגן. זאת הסיבה שרבים חושבים שזה לא יכול להיות אמיתי, במיוחד מפני שהאתר של Google טוען: “אתה יכול להרוויח בלי לעשות רע.” בסופו של יום אין לנו שליטה על מי שיוצר קישור אלינו. אילו זה היה נכון אחד מהמתחרים שלך…