?יכול לפגוע בעסקך (Cost/Conversion) “האם מדד “עלות/המרה

נתקבשתי לאחרונה לבדוק מבצע פירסום קיים. המנהלת איתה הייתי בקשר התרכזה במדד עלות/המרה של גוגל בפילוח לפי ארצות. הדבר הראשון שאמרתי לה היה לא לקבל החלטות על בסיס הנתונים הללו.  מדוע לא? כי אין כאן מידע אודות איכות ההמרות. יתכן שתהיה מדינה עם עלות/המרות מצויינת אך ללא מכירות. מה זה שווה? מדד עלות/המרה יכול לגרום…